Ochrona i bezpieczeństwo

Naprawa instalacji przeciwpożarowej

By zapewniać najwyższy poziom ochrony, urządzenia przeciwpożarowe musiały być utrzymane w idealnym stanie technicznym. Nawet najlepszy sprzęt przeciwpożarowy był bowiem podatny na zużycie lub usterki spowodowane nieaktywnością przez bardzo długi czas, dlatego okresowe serwisowanie było nie tylko wskazane, ale również wymagane na wielu obiektach. Przegląd sprzętu przeciwpożarowego Wizualne oględziny wyposażenia przeciwpożarowego na obiekcie mogli wykonać […]

Ekwipunek dla służb strażackich

Personel straży pożarnej często przeprowadzał działania w strefach zagrożenia z większą ilością ekwipunku niż oddział wojskowy. Każdy ratownik musiał być bowiem dobrze przygotowany nie tylko do udzielenia pomocy czy usuwania skutków pożaru czy klęski żywiołowej, ale również do wczesnego wykrycia zagrożenia, oraz jego zneutralizowania. Wyposażenie dla zawodowych strażaków Najbardziej podstawowym elementem ekwipunku, zaraz po ogniotrwałym […]

Scroll to top