Co to jest kalibracja wag?

Adjustacja wagi to odpowiednie ustawienie przyrządu mające na celu korekcję jego wskazań. Uzyskuje się to przy pomocy wzorca dopasowanego do maksymalnego udźwigu wagi. Tego typu czynności może wykonać tylko autoryzowany serwis, posiadający wszelkie zgody producenta.

Kto wykonuje kompleksową kalibrację wagi?

kompleksowa kalibracja wagPo każdorazowej kalibracji konieczna jest legalizacja jednostki. Jedynie w przypadku kalibracji wewnętrznej, nie jest konieczne kolejne legalizowanie, ponieważ robi się to, wykorzystując wzorce zainstalowane wcześniej w wadze. Niestety użytkownik nie może tego wykonać sam. Czynność kalibracji wewnętrznej dokonuje się samoczynnie albo robi to uprawniony serwis. Wagi elektroniczne muszą przechodzić okresowe przeglądy, które kończą się również legalizacją. Jednak czasami w okresie między przeglądami konieczna jest kompleksowa kalibracja wag spowodowana mechanicznym, zewnętrznym uszkodzeniem urządzenia. Użytkownik może również zaobserwować, że waga przekłamuje wyniki i wtedy należy się zwrócić do autoryzowanego dealera, który posiada uprawnienia do wykonania odpowiednich czynności związanych z przywróceniem właściwych ustawień. Prawidłowa praca wagi uzależniona jest od wielu czynników. Nie można wykorzystywać jej do ważenia elementów przewyższających jej maksymalny udźwig. Wagi elektroniczne to delikatne urządzenia, które mogą pracować w określonych temperaturach, dlatego trzeba ściśle przestrzegać tych norm, inaczej szybko ulegną uszkodzeniu.

W pomieszczeniach o temperaturach poniżej zera pracować powinny wagi specjalnie do tego przystosowane. Produkty ważone powinno układać się na środku szalki i nie obciążać nadmiernie jej boków. Utrzymując wagę w odpowiedniej kondycji, można znacznie przedłużyć proces jej funkcjonowania.

Co to jest kalibracja wag?
Przewiń na górę