Misje – głoszenie Ewangelii i żywe świadectwo wiary

Wiele młodych osób, będących blisko Boga i pragnących dzielić się wiarą decyduje się wyjechać na misje. Chcą dawać świadectwo wiary i przy okazji przeżyć niesamowitą przygodę. Wolontariusze wyjeżdżają bowiem najczęściej do miejsc takich jak Afryka, Ameryka Południowa, Azja oraz Europa Wschodnia. 

Na czym polega praca wolontariusza na misjach?

wolontariat misyjnyWolontariat misyjny polega na dawaniu samym sobą świadectwa wiary. Jednak to świadectwo najczęściej jest dawane podczas wykonywania codziennych obowiązków oraz pomocy innym. Podczas misji młodzi ludzie najczęściej pracują z dziećmi i młodzieżą, uczą, wychowują, a także szkolą zawodowo. Wolontariusze biorą udział także w tworzeniu projektów, przeprowadzaniu szkoleń, pomagają także przy budowie szkół, przedszkoli, przychodni oraz świątyń. Często wolontariusze zapewniają mieszkańcom ubogich państw podstawową opiekę medyczną. Aby móc wyjechać na wolontariat misyjny trzeba najpierw zaangażować się w działanie w Polsce. Wtedy można zaangażować się w życie wspólnoty, poznać swoje mocne i słabe strony oraz specyfikę pracy wolontariusza. Ma to ułatwić podjęcie właściwej decyzji o misjach – decyzja ta musi być bardzo dobrze przemyślana. Wolontariusze do pracy przygotowują się na spotkaniach formacyjnych, które pomagają w rozeznaniu swojego powołania. Decyzja odnośnie miejsca wolontariatu zostaje podjęta wspólnie z wolontariuszem, zależy ona bowiem od jego możliwości oraz umiejętności. Przed wyjazdem konieczne jest wykonanie odpowiednich szczepień, uporządkowanie formalności, podszkolenie języka oraz zaplanowanie pracy w placówce. Ważnym momentem dla wolontariusza jest przyjęcie krzyża misyjnego, świadczącego o jego gotowości do dzielenia się wiarą. Po powrocie z misji wolontariusze dzielą się z innymi swoimi przeżyciami oraz doświadczeniem.

Wyjazd na misje jest niewątpliwie wyjątkowym wydarzeniem w życiu młodych ludzi. Świadomość bycia potrzebnym oraz przekazywanie wiary daje im niesamowitą motywację do działania. Mimo trudów pracy wolontaryjnej oni wiedzą, że warto, i widać to w ich uśmiechach oraz świadectwach, które dają po powrocie z misji.

Misje – głoszenie Ewangelii i żywe świadectwo wiary
Przewiń na górę