Naprawa instalacji przeciwpożarowej

By zapewniać najwyższy poziom ochrony, urządzenia przeciwpożarowe musiały być utrzymane w idealnym stanie technicznym. Nawet najlepszy sprzęt przeciwpożarowy był bowiem podatny na zużycie lub usterki spowodowane nieaktywnością przez bardzo długi czas, dlatego okresowe serwisowanie było nie tylko wskazane, ale również wymagane na wielu obiektach.

Przegląd sprzętu przeciwpożarowego

serwis instalacji przeciwpożarowychWizualne oględziny wyposażenia przeciwpożarowego na obiekcie mogli wykonać nawet pracownicy nie posiadający uprawnień ppoż, aczkolwiek taka kontrola miała wyłącznie na celu wykrycie najbardziej widocznych uszkodzeń. Kontrole działania systemów przeciwpowżarowych wykonywały zazwyczaj firmy instalatorskie, zakładające konkretną instalację na obiekcie. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, te same firmy przeprowadzały serwis instalacji przeciwpożarowych, polegający zazwyczaj na wymianie urządzeń wadliwych. W przypadku nieprawidłowego działania wykrywaczy zadymienia, często wystarczała prosta kalibracja urządzenia do ustawień zerowych, wymagana w miejscach gdzie poziom zapylenia często był podwyższony, wpływając negatywnie na pracę wykrywaczy. Naprawa i wymiana systemów zraszania była natomiast bardziej złożonym zadaniem, często wymagającym demontażu części instalacji i wymiany wadliwych elementów na całkowicie nowe.

W zależności od wielkości usterki, mogła być to wymiana pojedynczego zraszacza lub wyczyszczenie przewodów, lub też ekstensywna wymiana elementów składowych, wymagająca kilkudniowego nakładu pracy. Wszystkie serwisowane elementy systemu przeciwpożarowego musiały być również skontrolowane przez inspektora straży pożarnej, zanim zostały oddane do ponownego użycia. Tak dokładne kontrole i testy zapewniały jednak najwyższą skuteczność i prawidłowe działanie systemu.

Naprawa instalacji przeciwpożarowej
Przewiń na górę