Oczyszczanie wody za pomocą pylistego węgla

Sposobem wykorzystywanym już od wielu lat do oczyszczania ścieków jest stosowanie aktywnego węgla pylistego. Jest to metoda alternatywna dla węgla aktywnego stosowanego w filtrach. Jest jednak od niego tańsza a w porównaniu ze stosowaniem środków dezynfekcyjnych typu chlor pozostawia mniej ubocznych produktów.   

Wprowadzenie węgla pylistego do procesu oczyszczania

precyzyjne dozowanie węgla pylistegoNiechciane substancje organiczne, które mogą znaleźć się w wodach podziemnych i powierzchniowych mogą być z nich usuwane za pomocą aktywnego węgla. Precyzyjne dozowanie węgla pylistego może być realizowane przed koagulacją lub przed filtracją. Umożliwia to lepsze wykorzystanie adsorpcyjnych zdolności węgla. Ziarna węgla pylistego są bardzo malutkie. Jednak na tyle duże, że mogą opadać stosunkowo szybko na dno rurociągu. Im dalej od miejsca jego dozowania do filtra tym mniejsza szansa, że do niego dotrze. Stosowanie aktywnego węgla pozwala na usunięcie organicznego smaku i zapachu z wody, obniża utlenialność OWO w wodzie, zmniejsza zapotrzebowanie na dezynfektatnt. Jest to sposób, który daje możliwość usunięcia z wody zanieczyszczeń, których nie da się skutecznie eliminować innymi sposobami. Dozowanie węgla może być stosowane okresowo. Używamy go tylko wtedy gdy jest to konieczne, a jego dawkę powinniśmy dostosować do aktualnych potrzeb. Należy pamiętać, że rodzaj węgla i jego dawek a także ustalenie technicznych metod jego stosowania należy poprzedzić przeprowadzeniem testów w SUW.

Stosowanie węgla pylistego jako metoda o niewielkich nakładach inwestycyjnych jest coraz częściej stosowana zarówno w małych jak i dużych oczyszczalniach. Pozwala na uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych, a jeśli zawrócimy osady z popłuczyn do procesu oczyszczania otrzymamy dodatkową poprawę jakości wody.

Oczyszczanie wody za pomocą pylistego węgla
Przewiń na górę