Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponieważ jest to ubezpieczenie obowiązkowe, to przy jego wyborze liczy się przede wszystkim cena, z uwagi na fakt, że jego zakres reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i wszędzie jest taki sam. Warto jednak pamiętać też o innych ubezpieczeniach.

Zalety dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych

odszkodowanie za wypadek komunikacyjnyPoza ubezpieczeniem obowiązkowym większość z nas ma też możliwość wykupienia ubezpieczenia dobrowolnego, czyli autocasco oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto pamiętać, że odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w sytuacji, kiedy to my jesteśmy jego sprawcą możemy uzyskać tylko z tych dobrowolnych polis, ponieważ z ubezpieczenia oc wypłacane są tylko kwoty, które my musielibyśmy wypłacić poszkodowanym osobom trzecim. Z ubezpieczeń dobrowolnych możemy uzyskać odszkodowanie za wszelkiego rodzaju wypadki drogowe, stłuczki parkingowe, czy kradzież naszego auta. Z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków możemy dodatkowo starać się o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu powstały w wypadku komunikacyjnym, jak choćby złamana noga, ręka czy inne urazy zostawiające trwały ubytek na naszym zdrowiu. Dla nowszych pojazdów ubezpieczyciele proponują też różne warianty ubezpieczenia assstance, z którego nie dostaniemy odszkodowania w formie gotówki, ale usługę w razie awarii czy uszkodzenia naszego pojazdu.

Rosnąca z roku na rok liczba samochodów poruszających się na ulicach polskich miast sprawia, że naprawdę warto rozważyć zawarcie ubezpieczenia nie tylko w podstawowym, obowiązkowym zakresie, ale też polisy dobrowolnej, dzięki której to my sami zapewniamy sobie ochroną w razie wypadków komunikacyjnych.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne
Przewiń na górę