Rzadszy odbiór ścieków dzięki szambu wielokomorowemu

Osoby, które nie korzystają z miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, najczęściej rozwiązują problem odprowadzania i składowania ścieków przez budowę na działce szamba. Dobrze dobrane będzie stanowiło rozwiązanie ekonomiczne i bezpieczne. Aby zwiększyć odstęp pomiędzy kolejnymi wywózkami zawartości zbiornika, warto rozważyć montaż konstrukcji wielokomorowej.

Rodzaje szamb wielokomorowych

szambo betonowe dwukomoroweDla dużego gospodarstwa domowego najlepszym rozwiązaniem może się okazać szambo betonowe dwukomorowe. W przypadku kiedy wiadomo, że produkcja ścieków będzie dużo wyższa, można sięgnąć po zbiornik z większą liczbą komór. Pierwsze szamba wielokomorowe składały się z kilku prostokątnych zbiorników połączonych ze sobą i wkopanych w ziemię. Do dzisiaj technika ta jest często stosowana. Dużo jednak mówi się o odchodzeniu od szamb prostokątnych i kwadratowych, które były do tego celu używane najczęściej. Wiele firm zajęło się więc produkcją owalnych i okrągłych zbiorników, które podzielone są na części, stanowiące ich komory. Zbiornik dwukomorowy w przypadku szamba okrągłego, może być podzielony na pół, lub wewnątrz głównej konstrukcji znajdować się będzie drugi okrąg. Podobnie wygląda to w przypadku większej ilości komór. Takie szamba również można ze sobą połączyć, aby dodatkowo zwiększyć przestrzeń na składowanie ścieków.

Szamba wielokomorowe są rozwiązaniem nie tylko w przypadku produkcji przez gospodarstwo domowe większych ilości ścieków niż przeciętna. Pozwalają one również zmniejszyć częstotliwość ich wywozu przez firmy zajmujące się transportem nieczystości do oczyszczalni. Dostępne na rynku zbiorniki umożliwiają montaż konstrukcji, która już wcześniej została podzielona na komory, lub też zestawienia ze sobą kilku połączonych szamb.

Rzadszy odbiór ścieków dzięki szambu wielokomorowemu
Przewiń na górę