Szczegółowa dokumentacja badań gruntowych

Z usług firm geotechnicznych korzystają zarówno klienci indywidualni jak i firmy (zwłaszcza firmy budowlane). Najczęściej zleca się geotechnikom wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego. Określa się tu różne właściwości gruntu. Na pewno na początku należy sprawdzić, jaki jest rodzaj gruntu.

Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę

szybkie odwierty geologiczneWażne są również cechy wytrzymałościowe gruntu oraz odkształcalność i zmienność gruntów. Firmy geotechniczne, które wykonują badanie gruntu, zajmują się również pomiarem poziomu wód gruntowych. W ofercie można też znaleźć badanie stateczności wykopów oraz nasypów. Oczywiście dokumentacja badań gruntowych ma swoją podstawę prawną. Podstawą prawną jest tutaj Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Firmy geotechniczne są w stanie wykonać szybkie odwierty geologiczne, które opowiedzą na szereg ważnych pytań. Rozporządzenie dokładnie określa, jakie badania powinny zostać wykonane w konkretnej sytuacji. Na podstawie Rozporządzenia działają firmy geologiczne i geotechniczne. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju projektowanego obiektu. Inne badania geotechniczne wykonuje się w przypadku budowy domu jednorodzinnego, a jeszcze inne przed budową biurowców, hal sportowych, galerii handlowych. Liczy się też złożoność geologiczna danego terenu. A to wszystko po to, by uzyskać pozwolenie na budowę.

Okazuje się, że dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz ze specjalistyczną opinią geotechniczną często wystarcza do uzyskania takiego pozwolenia. Oczywiście są też obiekty, które zaliczają się do trzeciej kategorii geotechnicznej albo należą do drugiej kategorii pod względem warunków gruntowych. W takim przypadku należy jak najwcześniej wykonać szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską.

Szczegółowa dokumentacja badań gruntowych
Przewiń na górę