Wymogi transportu krajowego

 

Świadcząc usługi transportowe zarówno na terenie kraju jak i za granicą bardzo ważną rzeczą jest przestrzeganie panujących przepisów związanych z transportem drogowym. Zarówno kierowcy jak i właściciele firm przewozowych powinni wszystkie przepisy z danej dziedziny poznać i się do nich zawsze stosować. Jest to ich obowiązek, więc tłumaczenie się w awaryjnych przypadkach, nieznajomością przepisów, nie ma większego sensu.

Ważenie pojazdów przed podróżą

waga najazdowa dla pojazdówNa terenie naszego kraju jedną z instytucji państwowych, która nadzoruje prawidłowość świadczenia usług transportowych jest Inspekcja Transportu Drogowego. W jej kompetencjach jest sprawdzanie między innymi czasu pracy kierowców a w tym przestrzegania przez nich zarówno dobowych jak i tygodniowych, wymaganych przerw w wykonywania swojej pracy jak również odpowiedniego tonażu poszczególnych pojazdów. Szczególnie w drugim przypadku dużą rolę odrywa waga najazdowa dla pojazdów, którą powinna posiadać każda firma świadcząca usługi w tym zakresie. W przypadku wątpliwości co do wagi całego pojazdu wraz z załadunkiem powinien on być przeważony przed podjęciem podróży. Oszczędzimy dzięki takiemu podejściu, niepotrzebnych problemów zarówno dla kierowcy wykonującego transport jak i samej firmie, która także ponosi w takim wypadku pełną odpowiedzialność, zarówno za odpowiedni załadunek jak i wagę poszczególnych transportów.

Warto jest pamiętać także aby używane wagi były odpowiednio skalibrowane i certyfikowane, tak aby ich wskazania były przynajmniej zbliżone do tych, które będą używane podczas kontroli na przykład przez Inspekcję  Transportu Drogowego. Ważne jest również niewypuszczanie z firmy transportów zarówno przekraczających dozwolony tonaż jak i tych balansujących na skrajnym pograniczu.

 

Wymogi transportu krajowego
Przewiń na górę