Zmniejszenie mocy biernej

Występowanie na fakturze podwyższonego zużycia mocy biernej może skutkować nie tylko większymi rachunkami za prąd, lecz może być przyczyną poważnych awarii, a także pożaru. Jeśli wartości te nas niepokoją, warto przeprowadzić kompensację mocy biernej.

Wykonanie kompensacji mocy biernej

kompensacja mocy biernejDuży pobór mocy biernej może prowadzić do przegrzewania się przewodów, a co za tym idzie awarii urządzeń do nich podłączonych. Zwiększa również ryzyko wystąpienia zwarcia oraz pożaru. Rozwiązaniem na problem zużycia energii biernej jest kompensacja mocy biernej. Polega ona na tym, że do instalacji elektrycznej podłączane są specjalne baterie kondensatorów lub dławiki. Nie ma jednego uniwersalnego urządzenia, które pozwoli uporać się z tym problemem, zatem warto zakupić taką usługę u fachowca. W pierwszej kolejności dokona on pomiarów energii elektrycznej i na podstawie ich wyników oceni jaki sposób kompensacji mocy będzie odpowiedni. W tym celu dobierze odpowiedni dławik lub baterię kondensatora i zamontuje na instalacji elektrycznej. Urządzenie będzie działało już od chwili zamontowania go, dzięki czemu efekty jego działania będą widoczne już przy następnej fakturze. Wykorzystanie baterii kondensatora najczęściej powoduje całkowite wyeliminowanie poboru mocy biernej. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i powinny pracować z pełną jakością przez kilkanaście lat. W razie ewentualnej usterki, kondensatory z reguły objęte są gwarancją, a koszty naprawy wpisane są w cenę usługi.

Inwestycja w kompensację mocy biernej powinna zwrócić się już po kilku miesiącach, a przez cały okres swojej żywotności przekroczyć tę wartość nawet 20-krotnie. Dodatkową korzyścią, poza oszczędnościami, jest zmniejszenie ryzyka awarii spowodowanej przegrzaniem przewodów.

Zmniejszenie mocy biernej
Przewiń na górę